Naše pojištění odpovědnosti je samozřejmostí

Účetnictví nebo daňovou evidenci vedeme dodavatelským způsobem na základě předaných dokladů od klienta v naší kanceláři. Oblast našich služeb je zaměřena především na území hl. m. Prahy, Kladna a Prahy - západ.

V případě požadavku na zpracování dat formou on-line přístupu klienta nabízí i Pohoda tzv. outsourcing, který představuje možnost využívat informační software, který je provozován na mimofiremním výkonném serveru. V praxi to znamená, že klient prostřednictvím omezené licence k tomuto programu pořizuje do systému prvotní doklady (faktury, pokladní doklady, apod.), z naší strany pak probíhá jejich zaúčtování. Tento způsob zároveň znamená, že klient má vždy přehled o stavu svých pohledávek, závazků a jiných sestav. Služba je vhodná především při zpracování většího množství dat.

Naše reference

„Za každou společnost mluví hlavně její reference. Pro nás jsou referencemi naši spokojení klienti.“

V naší klientele naleznete oborová zaměření jako např.:

 • Internetové firmy a poskytovatele webového obsahu
 • Softwarové firmy
 • Firmy obchodující se zbožím
 • Insolvenční správce a likvidátor
 • Projekční kanceláře
 • Servisní firmy
 • Post-produkční servis
 • Stavební firmy
 • Advokátní kancelář
 • Úklidová agentura
 • Správa nemovitostí
 • Umělecké a vzdělávací agentury
 • Lékařské praxe
 • Neziskové organizace

Respektujeme soukromí našich klientů, z tohoto důvodu neuvádíme na těchto stránkách jejich seznam.