Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Všechny fyzické osoby, jejichž roční příjem převýšil 20 000 Kč, osoby, které prokázaly daňovou ztrátu, a osoby, které provozovaly závislou činnost u více zaměstnavatelů jsou povinny podávat daňové přiznání fyzických osob, a to nejpozději tři měsíce po uplynutí zdaňovacího období.

Fyzické osoby, které mají příjmy podle par. 7, odvádějí také daně formou sociálního a zdravotního pojištění a jsou povinny současně s daňovým přiznáním vyplnit přehledy pro sociální správu a  zdravotní pojišťovnu.

Přiznání k dani z příjmu právnických osob

Přiznání k dani z příjmů právnických osob platí firmy, které mají na území České republiky sídlo nebo zde sídlí jejich vedení.

Tím je míněna adresa místa, z něhož je poplatník (právnická osoba) řízena. V daném případě zde musí zdanit příjmy plynoucí ze zdroje na území ČR, ale i ze zdrojů v zahraničí. U právnických osob, které nemají sídlo na území ČR, se daňová povinnost vztahuje jen na příjmy ze zdrojů na území Česka.

Poplatníci musí podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období nejpozději tři měsíce po jeho uplynutí. Pro většinu firem, které přiznání k dani z příjmů právnických osob v Česku podávají, je tímto zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Pokud mají právnické osoby povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, podávají daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob nejpozději do šesti měsíců po skončení roku. Stejně je tomu v případech, kdy jim daňové přiznání zpracuje daňový poradce.

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vybírané srážkou

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provede zaměstnavatel do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. března; nebo pokud podává vyúčtování elektronicky, pak se lhůta prodlužuje do 20. března.

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je plátce daně povinen podat do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Vyúčtování podává plátce daně odděleně za daně vybrané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami, a poplatníkům, kteří jsou právnickými osobami. Vyplácí-li, poukazuje-li nebo připisuje-li plátce daně úhrady ve prospěch jak fyzických, tak i právnických osob, bude předkládat Vyúčtování dvě.

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (DPH) se nevyhne téměř nikdo. Platí se z hodnoty prodávaného zboží a služeb. Daň z přidané hodnoty, kterou upravuje zákon o dani z přidané hodnoty, má dvě sazby. Většina zboží a služeb je zatížena základní sazbou DPH, která dnes činí 20 procent. Vybrané zboží a služby jsou zdaněny sníženou sazbou DPH, která dnes činí 14 procent. Jen ve dvanácti případech se DPH ze služeb či zboží neplatí. Pokud je v ceně výrobku započítána například spotřební daň, platí se DPH a i z ní.

Přiznání k dani silniční

Silniční daň platí firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Silniční daň se platí u osobních aut podle objemu motoru. U nákladních aut určuje sazbu silniční daně počet a povolené zatížení náprav. Od daně jsou osvobozena auta s ekologickými motory. Slevu ze silniční daně dostanou majitelé nových vozidel.

Přiznání k dani z nemovitostí

Předmětem daně z nemovitosti je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví, vzájemná výměna nemovitostí, bezúplatné zřízení věcného břemene.

Předmětem daně je i převod nemovitosti, u kterého dojde k odstoupení od smlouvy a k jejímu zrušení od samotného počátku. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení daně, do dvou let od vkladu práva do katastru nemovitostí lze požádat o prominutí daně.

 


Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.