Každý zaměstnanec dostává měsíční výplatní pásku, která obsahuje základní údaje o podniku, zaměstnanci, mzdové údaje včetně veškerých osobních ohodnocení, zůstatků dovolené, penzijního připojištění apod.

Komplexní zpracování mzdové agendy

Mezi povinnosti mzdové agendy, které je nutno dle zákona respektovat, patří:

  • kompletní zpracování mezd,
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí,
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení,
  • zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny,
  • vyúčtování a odvod veškerých daní.

Nástup a ukončení zaměstnance

Součástí mzdové agendy je povinnost nahlásit každého nového zaměstnance na Správě sociálního zabezpečení a u jeho Zdravotní pojišťovny, čímž dává najevo, že za své zaměstnance bude hradit pojistné. Stejně tak je potřeba kontaktovat finanční úřad, popřípadě úřad práce.

Roční zúčtování zálohové daně ze závislé činnosti

Roční zúčtování daně (dále jen RZD) je z hlediska zaměstnance nejjednodušším způsobem vyrovnání daňové povinnosti a odvedených záloh.

O RZD může požádat zaměstnanec, který ve zdaňovacím období neodváděl zálohy na daň u více plátců současně a neměl doplatky příjmů z minulých zdaňovacích období, pokud podepsal na příslušné období daňové prohlášení, a to do 15. února následujícího po skončení zdaňovacího období (§ 38ch odst. 1 ZDP).

RZD probíhá formou porovnání roční daňové povinnosti (vypočtené z celkových ročních příjmů poplatníka) a záloh na dani, které odvedl. V RZD je možné uplatnit tzv. nezdanitelné části základu daně (dle § 15 ZDP) a slevu na dani na manželku/manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b)).

Kladný rozdíl mezi odvedenými zálohami na daň a roční daňovou povinností vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek. Případný nedoplatek se v RZD poplatníkovi nesráží.

Zápočtové listy

Při každém ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel ze zákona povinen vydat zaměstnanci zápočtový list.

Jedná se o potvrzení o zaměstnání, jehož náležitosti jsou specifikovány v zákoníku práce. Uvedená povinnost zaměstnavatele se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na to, jaké je jejich zařazení nebo jakým způsobem a proč jejich pracovní poměr vznikl, nebo skončil.

Výplatní listy a pásky

Výplatním list (lístek) je podrobnou informací o měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnance.

Zkrácenou formou výplatního listu je výplatní páska, kterou je povinen zaměstnavatel měsíčně vystavit každému zaměstnanci.

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vybírané srážkou

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provede zaměstnavatel do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. března; nebo pokud podává vyúčtování elektronicky, pak se lhůta prodlužuje do 20. března

Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je plátce daně povinen podat do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Vyúčtování podává plátce daně odděleně za daně vybrané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami, a poplatníkům, kteří jsou právnickými osobami. Vyplácí-li, poukazuje-li nebo připisuje-li plátce daně úhrady ve prospěch jak fyzických, tak i právnických osob, bude předkládat Vyúčtování dvě.

 


Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.