Oblastí naší působnosti je především Praha, Kladno a jejich blízké okolí. V oblasti správy nemovitostí působíme již od roku 2005.

Správa jednotlivých bytových jednotek

Správa jednotlivých bytových a nebytových jednotek je určena pro majitele nemovitostí (bytů, obchodních a kancelářských prostor), kteří nechtějí mít starosti s jejich správou nebo nemohou z důvodu vzdálenosti od nemovitostí. Technické a administrativní služby svěřeneckého majetku dle smluvních podmínek. Vedení účetnictví dle ceníku.

Správa bytových a nájemních domů

Správa bytových a nájemních domů je určena majitelům nemovitostí a společenství vlastníků jednotek, bytovým družstvům. Zajištěním plného technického, ekonomického, administrativního a právního servisu poskytujeme majitelům profesionální služby a péči o jejich nemovitosti.

Administrativní služby

 1. Vedení řádné evidenci vlastníků, resp. uživatelů jednotlivých jednotek
 2. Sestavení rozpočtu nákladů na správu, provoz a údržbu spol. částí domu a nákladů na služby spojených s užíváním jednotek
 3. Sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 4. Evidence příjmů a výdajů spojených se správou domu
 5. Vyúčtování záloh na služby, správu domu
 6. Zpřístupnění veškerých podkladů výboru společenství anebo osobám pověřeným výborem společenství
 7. Svolávání schůze společenství vlastníků

Účetní a ekonomické služby

 1. Vedení účetní evidence svěřeného majetku v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů
 2. Vedení evidence veškerých pohledávek
 3. Vedení evidence jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví
 4. Vedení knihy došlých a vydaných faktur
 5. Vedení hotovostní pokladny
 6. Evidence měsíčních plateb
 7. Zpracování roční účetní uzávěrky
 8. Zpracování daně z příjmu včetně příloh
 9. Vyúčtování daně srážkové a zálohové
 10. Inventarizace dle zákona o účetnictví, v platném znění
 11. Komunikace s auditorem nad výsledky roční účetní závěrky
 12. Vedení a správa fondu oprav

Právní servis

 1. Zajistit právní zastoupení společenství vlastníků v průběhu výkonu správy
 2. Uplatňovat v zastoupení společenství vlastníků včas právní nároky přímo související s majetkem spravovaným tak, aby nedošlo k jejich promlčení

Technické služby

Zajištění běžné údržby a správu domu poskytuji KHOMKOSIA FAMILY s.r.o.

 


Kontaktujte nás

Položky označené (*) jsou povinné
Osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budou zpracovány za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku dle Informací o zpracování osobních údajů.